OBSZAR DZIAŁANIA

Zgodnie z art. 7 ust 1 i art.  8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik działa na obszarze swojego rewiru.
 
Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zielonej Górze