KONTAKT

DANE TELEADRESOWE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn

KANCELARIA KOMORNICZA
65-034 Zielona Góra
ul. Boh. Westerplatte 11 pok 227-231
SEKRETARIAT tel. 68 322 19 36
Asesor mgr Krzysztof Nowakowski tel. 68 322 19 35
Księgowość tel. 68 322 19 37
Komornik tel. 68 322 18 54

e-mail: zielona.gora.stefaniszyn@komornik.pl

PKO BP SA
Nr. konta 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903

NIP: 924-166-91-81
REGON: 080430592

FORMULARZ KONTAKTOWY